Aug 31 2010

08/2010 年游客照片

Published by at 10:53 pm under 图片

槟城诗布朗再也 古楼安哥热情招待之旅 游客:陈慧纹 蔡国雄 谢婉丽 廖俊杰

张爱萍 石丽青 洪端婷 黄秀 黄瑞桔

1-8-10 一日游

P5250568P5250577P5250579P5250582P5250592P5250595P5250604P5250611P5250620P5250622P5250627P5250634P5250636P5250641P5250655P5250599

槟城北海中华一校 老师回忆之旅 带团:刘南杰 领队校长:章达洋

7-8-10 一日游

P5300001P5300006P5300010P5300012P5300020P5300030P5300039P5300049P5300052P5300053P5300058P5300060P5300063P5300066P5300070P5300074P5300080P5300089P5300134P5300127

雪州蕉赖 远处歌声之旅 带团:永乐假期 亚祥 陈钰红

8-8-10 自由行

P5310157P5310161P5310165P5310172P5310174P5310176P5310186P5310194P5310183P5310196P5310206P5310210P5310212P5310215P5310219P5310224P5310222P5310225P5310230P5310235

新加坡 夏日老之旅 带团导游:郑国荣

8-8-10 自由行

P5310247P5310250P5310251P5310254P5310275P5310278P5310280P5310282

森美兰芙蓉 天主教圣母军 军友喜乐之旅 带团:顺风旅游 陈章财 领队许香雪 王丽霞 蔡文华

15-8-10 一日游

P6060285P6060300P6060306P6060309P6060311P6060313P6060314P6060315P6060319P6060322P6060327P6060333

槟城威中 峇冬丁宜华小 童年火车之旅 带团:刘南杰

领队老师:倪晓婷 黄慧媚 江文燕 黄亚之 陈圣明 王焕兴 黄彩丽 容真苡

21-8-10 生态景点旅游

P6110334P6110341P6110347P6110348P6110352P6110356P6110358P6110363P6110366P6110368P6110372P6110373P6110378P6110381P6110385P6110389P6110392P6110396P6110404P6110412P6110415P6110422P6110438P6110338

槟城北海 恩爱夫妻之旅 旅客:谭国华 黄晓云 尤锏德 李美芬夫妻

31-8-10 一日游

P6210003P6210008P6210024P6210026P6210029P6210038P6210040P6210048P6210062P6210065P6210067P6210071

87 responses so far

87 Responses to “08/2010 年游客照片”

 1. Rexon 21 Dec 2014 at 10:56 pm

  .

  ñïàñèáî!!…

 2. Franklinon 21 Dec 2014 at 11:31 pm

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 3. terrenceon 22 Dec 2014 at 4:43 pm

  .

  thanks for information!…

 4. Marcon 23 Dec 2014 at 12:49 am

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 5. lutheron 24 Dec 2014 at 9:46 am

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. marcon 24 Dec 2014 at 11:32 am

  .

  ñïñ!!…

 7. karlon 25 Dec 2014 at 3:09 pm

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 8. ianon 25 Dec 2014 at 3:42 pm

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 9. Joseon 26 Dec 2014 at 9:28 am

  .

  thank you!!…

 10. Kenton 14 Jan 2015 at 7:39 am

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 11. Jerryon 14 Jan 2015 at 8:09 am

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 12. aaronon 14 Jan 2015 at 8:41 am

  .

  hello!!…

 13. Jonon 14 Jan 2015 at 9:11 am

  .

  ñïñ….

 14. calvinon 14 Jan 2015 at 9:41 am

  .

  ñïñ….

 15. fernandoon 16 Jan 2015 at 12:56 pm

  .

  ñïñ çà èíôó….

 16. neilon 16 Jan 2015 at 1:26 pm

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 17. Billyon 19 Jan 2015 at 3:02 pm

  .

  thanks!!…

 18. Rosson 19 Jan 2015 at 3:36 pm

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 19. Billon 19 Jan 2015 at 11:09 pm

  .

  hello….

 20. Javieron 20 Jan 2015 at 6:35 am

  .

  thanks for information….

 21. Craigon 20 Jan 2015 at 7:07 am

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 22. walteron 20 Jan 2015 at 11:26 am

  .

  ñïñ!!…

 23. Harveyon 22 Jan 2015 at 7:48 am

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 24. Walteron 25 Jan 2015 at 9:52 am

  .

  thanks for information….

 25. lawrenceon 27 Jan 2015 at 3:08 am

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 26. normanon 29 Jan 2015 at 7:02 am

  .

  good info!…

 27. darrellon 29 Jan 2015 at 4:18 pm

  .

  áëàãîäàðþ….

 28. marionon 29 Jan 2015 at 4:56 pm

  .

  hello!!…

 29. Luison 30 Jan 2015 at 12:18 am

  .

  tnx….

 30. felixon 02 Feb 2015 at 7:28 pm

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 31. Miguelon 03 Feb 2015 at 11:57 am

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 32. Bradon 05 Feb 2015 at 6:53 am

  .

  thank you!…

 33. Rickon 07 Feb 2015 at 11:52 am

  .

  tnx….

 34. stevenon 07 Feb 2015 at 12:24 pm

  .

  good info….

 35. Danielon 08 Feb 2015 at 2:02 am

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 36. sidneyon 14 Feb 2015 at 2:08 am

  .

  good….

 37. Glenon 14 Feb 2015 at 5:53 am

  .

  thank you!!…

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.