Jan 30 2009

01/2009 年游客照片

Published by at 1:24 am under 图片

马来西亚 泰国 两国 元旦之旅 旅客:孔廷荣 孔海枝 何赛花 陈来福 孔赛玉 黄来强 孔秋桃 陈遂福

黄永香 陈遂龙 高宝莲 孔秋玲 孔楸淂 杨淳亦 陈遂康 陈语羽 孔秋得 林桂枝

1-1-09 一日游

槟城大山脚 (Power Puff Girl) 之旅 领队:Maggie Mah 队员:Jenny Teh /Joh Ying /

Kah Wen /Mellissa Ong /Paggie Yan /PoPo Lee /Soo Kiang /Auntie Fong Lan

16-1-09 两天一夜

檳城大山腳 迎牛之旅 遊客:Ai Lin Law 一群好友

27-1-09 一日游

檳城甘密山 新年之旅 游客:何囯強 吳寳蘭 蘇亞玉 黃榮清 何維政 鄭金寳 梁佩風 梁佩玲

何志宏 何志賢 Suriyah

27-1-09 一日游

雪蘭莪沙登 金牛之旅 帶團:羅亞明,陳美嬌

28-1-09 兩天一夜自由行

KL 焦賴 牛年之旅 帶團:嚴偉強旅行社

29-1-09 兩天一夜

雪州加影 牛意之旅 帶團:海外與國内旅遊 陳添石 李秀柳

30-1-09 兩天一夜

65 responses so far

65 Responses to “01/2009 年游客照片”

 1. samuelon 03 Feb 2015 at 12:13 pm

  .

  ñïñ!!…

 2. ianon 03 Feb 2015 at 11:09 pm

  .

  áëàãîäàðåí!…

 3. jorgeon 04 Feb 2015 at 11:20 am

  .

  thanks!!…

 4. andreon 07 Feb 2015 at 5:12 am

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 5. chesteron 07 Feb 2015 at 8:39 pm

  .

  good….

 6. otison 07 Feb 2015 at 9:11 pm

  .

  thanks….

 7. jorgeon 10 Feb 2015 at 4:55 am

  .

  tnx for info!!…

 8. herberton 10 Feb 2015 at 1:17 pm

  .

  good info!!…

 9. fredon 10 Feb 2015 at 1:56 pm

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 10. Hughon 11 Feb 2015 at 5:01 am

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 11. Joeyon 11 Feb 2015 at 4:13 pm

  .

  áëàãîäàðþ!…

 12. dannyon 12 Feb 2015 at 5:30 pm

  .

  good!…

 13. Allanon 12 Feb 2015 at 6:09 pm

  .

  hello!!…

 14. Carloson 12 Feb 2015 at 6:48 pm

  .

  good info!!…

 15. Derrickon 12 Feb 2015 at 7:28 pm

  .

  tnx for info!…

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.